Privacyverklaring Beste Schoonmaakdeal

Gebruikmaken van het internet gaat hand in hand met het uitwisselen van informatie. Zonder deze uitwisseling zou u immers geen bezoek kunnen brengen aan onze website. U kunt daarbij denken aan de gegevens die u zelf invult wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, of de IP-gegevens die uw computer, tablet of smartphone met websites moet delen om überhaupt een verbinding tot stand te kunnen brengen. Hoewel deze uitwisseling van informatie dus verweven is met de essentie van het internet, is het natuurlijk wel zo prettig dat u weet hoe er met die informatie wordt omgegaan en waar deze voor worden gebruikt.
Beste Schooonmaakdeal heeft daarom een privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen welke gegevens u bij een bezoek aan onze site uitwisselt en hoe deze door ons gebruikt worden om uw ervaring als bezoeker te verbeteren.

Welke gegevens verwerken wij?

Beste Schooonmaakdeal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Beste Schooonmaakdeal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Beste Schooonmaakdeal verstrekt. Beste Schooonmaakdeal kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Informatie over de eigenschappen van het apparaat dat u gebruikt om de website mee te bezoeken zoals informatie over type webbrowser, het besturingssysteem, IP-adres en beeldscherminstellingen
• Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Beste Schooonmaakdeal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Beste Schooonmaakdeal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de dienstverlening welke via de website aangeboden wordt.

Hoelang bewaren wij deze gegevens?

Beste Schooonmaakdeal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent, interesse blijft tonen in onze diensten of dat wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegeven te bewaren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

Beste Schooonmaakdeal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien u een bestelling plaatst, dan worden uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan betaaldienstverleners en bezorgdiensten.

Marketingpartijen en technische dienstverleners

We schakelen marketingpartijen in om ons te ondersteunen bij het optimaliseren van onze website en de daarbij horende dienstverlening. Deze marketingpartijen hebben toegang tot geanonimiseerde data van een of meerdere webanalyticsdiensten die op de website worden gebruikt. Ook kunnen wij in het kader van technische ondersteuning bij problemen op de website bepaalde partijen toegang geven tot het systeem waarin persoonsgegevens zijn in te zien die de bezoeker invult zoals contactformulieren of bestelformulieren. Deze partijen zijn verplicht tot geheimhouding en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Hostingpartijen

Deze website wordt gehost bij een derde partij. De servers staan in Nederland en onze hostingpartij draagt zorg voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Onze hostingpartij is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd waarmee het voldoet aan hoge kwaliteit- en veiligheidsstandaarden voor servers. Wij verlenen geen toegang tot uw persoonsgegevens aan hostingpartijen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Beste Schooonmaakdeal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beste Schooonmaakdeal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Beste Schoonmaakdeal.nl maakt gebruik van Google Analytics voor ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics als deel van deze “Analytics”-dienst.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beste Schooonmaakdeal heeft hier geen invloed op.

Beste Schooonmaakdeal heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Beste Schooonmaakdeal verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt geanonimiseerd indien u geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden.

De gegevens die door Google worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het Privacybeleid van Google Analytics.

Informatie over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of alle andere randapparatuur van de gebruiker worden geplaatst bij een bezoek aan een website. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken kunt u vinden in de cookieverklaring.

Verwijderen van cookies

U kunt cookies uitzetten of verwijderen via de instellingen uw webbrowser. Informatie over het in- en uitschakelen of verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw webbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren, beperken of verwijderen. Indien u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt die wij geheel geautomatiseerd verwerken en waarvan de verwerking berust op een toestemming of een overeenkomst, heeft u ook het recht om deze persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen indien het niet gaat om anonieme of gepseudonimiseerde gegevens . U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar contact@besteschooonmaakdeal.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om uw identiteit te bewijzen. Als u persoonsgegevens wilt inzien die gelinkt zijn aan een cookie, dan dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen met uw verzoek. U kunt deze terugvinden in uw browserinstellingen.

Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze worden verwerkt in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor digital marketing doeleinden, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Wij zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer voor direct marketing doeleinden gebruiken. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen. Wij zullen opnieuw een belangenafweging maken. Indien die afweging in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via een van de contactmogelijkheden die onderaan deze privacy- en cookieverklaring staan. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Beste Schooonmaakdeal behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De laatste versie zal op deze website worden gepubliceerd.

Contact

Beste Schooonmaakdeal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over door Beste Schooonmaakdeal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beste Schooonmaakdeal op via contact@besteschoonmaakdeal.nl.

besteschoonmaakdeal.nl is een website van Beste Schooonmaakdeal B.V. Beste Schooonmaakdeal is als volgt te bereiken:

Papaverweg 32B
1032 KJ Amsterdam

T +31 (0)36 744 00 90
E contact@besteschoonmaakdeal.nl